KOULUTUS

 
 

Elämäntyönä tulevaisuus

Suomen kouluissa on viime vuodet valmisteltu ja toteutettu uusien opetussuunnitemien mukaista opetusta. Uudet perusteet ovat saaneet varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus. Tämän vuoden syksyllä uudistuu myös lukiolaki, joka tehostaa mm. erityisopetusta ja opintoohjausta. Tärkeitä asioita molemmat siinä vaiheessa elämää, kun nuori pohtii mitä haluaisin isona tehdä?

Uudistukset ovat herättäneet muutamia huolenaiheita.

1. Opiskelijoiden vastuun lisääminen omasta oppimisesta. Onko lapsella ja nuorella valmiuksia siihen? 

2. Huolta kannetaan myös digilaitteiden käytön lisääntymisestä. Ne ovat hyvä renki, mutta huono isäntä.

3. Suuri pelko on mahdollinen syrjäytymisen kasvu. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa opettajat näkevät hyvin kuinka oppilaalla menee. Heidän näkemyksiään on syytä kuunnella.

4. Toisen asteen uudistuksessa huolta aiheuttaa kontaktiopettamisen väheneminen. Työssäoppiminen on loistava keino vastata työelämän tarpeisiin. On kuitenkin varmistettava, että nuorella on riittävät tiedot ja taidot siirtyä harjoitteluun. Kasvatus ja opetus ei kuitenkaan voi jäädä paikoilleen kun maailma ympärillä muuttuu. 2019 esikoulun aloittavat lapsoset siirtyvät työelämään 2030-luvulla ja sen vaatimukset ovat varmasti erilaisia kuin tänä päivänä. Voimme vain kuvitella miten digitalisaatio ja älylaitteet kehittyvät. Kasvatamme lapsiamme ja nuoria nimenomaan pärjäämään tulevaisuuden haasteissa.

Uudistuksia tehtäessä on ehdottomasti huolehdittava, että muutostyölle ja opettajien kouluttautumiselle varataan riittävät resurssit. Valtionhallinnon on jatkossakin pidettävä huolta, että kunnille taataan mahdollisuus tehdä omiakin linjauksia. Se, mikä toimii isossa kunnassa, ei aina toimi pienessä kunnassa. Seuranta on olennaista kaikille uudistuksille. Jos käy ilmi, että ollaan menossa väärään suuntaan on siihen reagoitava ja tehtävä korjausliike.

OAJ:n takavuosina käyttöön ottama slogan ”Elämäntyönä tulevaisuus” kuvaa erinomaisesti sitä työtä mitä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tehdään joka päivä lasten ja nuorten parhaaksi.