Annu Ridanpää-Taittoinen
 
 
Annu-Ridanpää-Taittonen-FB-kansikuva copy.png

Koulutus

Elämäntyönä tulevaisuus

Koulutukseen liittyviä uudistuksia tehtäessä on ehdottomasti huolehdittava, että muutostyölle ja opettajien kouluttautumiselle varataan riittävät resurssit. Valtionhallinnon on jatkossakin pidettävä huolta, että kunnille taataan mahdollisuus tehdä omiakin linjauksia. Se, mikä toimii isossa kunnassa, ei aina toimi pienessä kunnassa. Seuranta on olennaista kaikille uudistuksille. Jos käy ilmi, että ollaan menossa väärään suuntaan on siihen reagoitava ja tehtävä korjausliike.

OAJ:n takavuosina käyttöön ottama slogan ”Elämäntyönä tulevaisuus” kuvaa erinomaisesti sitä työtä mitä suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tehdään joka päivä lasten ja nuorten parhaaksi.

Lue lisää teemasta


 

Vanhustenhoito

Kuntien tehtävä on järjestää vanhuspalvelut. Tällä hetkellä tehostetun palveluasumisen yksiköistä puolet ovat julkisia ja puolet yksityisten pyörittämiä. Molemmissa on ongelmia. Rahat eivät tahdo riittää. Jos kilpailutuksessa pääkriteeri on hinta, sen tietää mitä siitä seuraa. Halvalla ei saa hyvää hoivaa. Vanhuspalveluissa kriteerinä pitää olla paljon muutakin. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuuluu perushoito ja virikkeellinen turvallinen ympäristö.


Yhtäkaikki: Vanhusten hyvä hoito on varmasti kaikkien päättäjien yhteinen ja yksiselitteinen tahto ja tavoite. Nyt täytyy päättää keinoista. Tehdään yhdessä siitä parempi.

 
marmori2.jpg